Musiek

Head of Music Department: Christa Rabie (outeniqua.music@gmail.com)

Musiekopvoeders: Anne-Mari Buchholtz, Wynand van Reenen, Donna vd Vyver, Kallie Landman, Drini Botha, Hannelouw van Staden, Calista Annandale.

Skoolkoerant

 

Die Uniqua – “Deur die kinders vir die kinders”,  en dit is presies wat gebeur!  By Outeniqua word redaksielede voorberei om doelwitte te bereik en ‘n klimaat van ingeligte betrokkenheid en trots te kweek.  Daarom bestaan die redaksie uit gr 6 en gr 7 leerders.

Met projekte van die redaksie word beoog om die leerders in te lig, te vermaak en betrokke te hou by die gebeure van die skool. “Die Uniqua” – Ons luister graag!

Indivuduele en groeplesse:

 

Musiekonderrig geniet hoë prioriteit by Laerskool Outeniqua. Individuele en groep-onderrig word in ‘n verskeidenheid instrumente aangebied om leerders bloot te stel aan die wonderwêreld van musiek. Musiekleerders kan van vroeg af al instrumente in verskillende strome neem: konvensioneel (meer klassiek-gebasseerd), jazz of populêr.

At present six music educators offer instruction in the following instruments:

 • Piano / Klavier
 • Ukulele
 • Guitar / Kitaar
 • Bass Guitar / Baskitaar
 • Drum kit / Tromme
 • Recorder / Blokfluit
 • Clarinet / Klarinet
 • Flute / Dwarsfluit
 • Saxophone / Saksofoon
 • Violin / Viool
Art (2)
choir

School Choir (Conductor & Coach: A Hattingh, Accomponist: A Buccholz)

 

Our main choir consists of approximately 85 lively, enthusiastic singers that seize every challenge that comes their way!  A choir camp at the beginning of the year and several performances during the year make for an exciting choral experience for the members.  During the Outeniqua Choir Festival and other Eisteddfods our choir usually achieves excellent results.  The year’s programme includes the following:

 • Skemerklanke Koorfees (April)
 • Musiek Montage (Mei)
 • Outeniqua Choir Festival (George Eisteddfod) August
 • Performances in various churches in our community
 • Our own school concert
 • Musique (annual music concert hosted by our school)

Weens die groter belangstelling in koorsang, het ons skool hierdie jaar ook ‘n junior koor gestig vir Graad 4-leerders.  Hierdie koor is ‘n opleidingskoor wat wel deur die jaar sal deelneem aan konserte, maar ook sal fokus op koorsangtegniek.  Vanaf Gr 5 kan hierdie leerders dan toelating kry tot die hoofkoor en sodoende deelneem aan die groter koorgeleenthede.

Outeniqua Primary Choir is FUN!

Vokale Ensemble

 

Twenty-two passionate, energetic and eager young singers = The Outeniqua Vocal Ensemble! It is such a delight to be able to develop the talents of this group!

Met die oog op optimale musikale ontwikkeling, word daar klem gele op stemontwikkeling, die aanleer van ‘n verskeidenheid tegnieke, selfdissipline en die korrekte uitspraak in verskillende tale. Ook moet die waarde van samewerking in ‘n groep nie onderskat word nie.

The following competitions and festivals guaranteed an outstanding two years:

 • A TKV Choir Competition – Achieved a gold certificate .
 • George Loerie Eisteddfod -Achieved A++, A++ and as a result were chosen to take part in
  the Festival Concert where only items of 95% and higher are included . (2014 and 2015)
 • Outeniqua Choir Festival -Achieved A++, A++, A+, A+ (2014) and A++, A++, A++, A++ (2015) A++, A++, A+, A+ (2016).
 • Artscape Schools Arts Festival in Cape Town We were chosen to take part in the Gala Concert. Here we were awarded a throphy for Excellent Vocal Performance.

B0 en behalwe die genoemde prestasies, is dit ook belangrik om tydens ons skool se kultuuraande en byeenkomste, asook in kerkdienste op te tree.

Vocal ensemble 2 (2)
40820129_2092377294345772_1860018909898342400_n

Musiek en dansproduksies

 

Laerskool Outeniqua het deur die jare ‘n ryke tradisie opgebou op die gebied van produksies. Daar is begin met operettes en die tipiese revue wat ‘n kombinasie van sang, dans en drama ingesluit het. Later het die produksies meer na ‘n extravaganza-styl begin beweeg.

Kenmerke van die Laerskool Outeniqua-produksies is die uitstekende choreografie, pragtige kostuums, heerlike musiek, ‘n verhoog uit ‘n ander wêreld, energie en verhoogdissipline.

Vorige produksies is ‘n bewys van die wye verskeidenheid temas wat al aangebied is:

 • Van Toeka to Nou
 • All the World Sings
 • Screen Sensations
 • Carnival 30
 • Flyingdotcom
 • The Mysterious Madame X
 • Starstruck!

Landsdiens

 

Landsdiens is ‘n klub waar verskillende vaardigede ontwikkel word, sowel as ‘n liefde vir die natuur. Kampe, bewaringstake, uitstappies en handvaardigheid word by hierdie klub beoefen.  By streekkampe word abseil, tubesail, paintball, grotkruip, spanbou-aktiwiteite en kano-vaart aangebied.  Leerders leer ook om hul leierseienskappe te ontwikkel en om volgens ‘n goeie waardestelselsel te leef.  Toegewyde Landsdieners kan toekennings ontvang en hul Suid-Kaapkleure verwerf.  Vriendskappe met leerders van ander skole in ons streek, word ook gesluit.

Landsdiens

Early Act

 

The Outeniqua Primary Early Act Club was launched at the beginning of 2013 and is currently in its third year. It is a service organization that operates under the stewardship of the local Rotary Club. Grade six learners are incorporated as members of the Early Act Club and a children’s committee takes the lead in projects.

Our main aim is to teach children to give without expecting a reward and to try to make a positive contribution in areas that are identified.

External graded music exams

 

Several music learners enter for external graded music exams (UNISA, ABRSM, Trinity College London & Rockschool) every year and Outeniqua is proud of the 100% pass rate.  The benefit of external exams is that learners are assessed by an examiner from an independent unbiased board, which gives the learner and his/her parents an accurate indication of his/her progress and skill level.  It also keeps the instructor’s skill up to international standards.  As the Music Industry develops internationally in sophistication of various styles and genres, music learners can now take graded exams in jazz and rock disciplines as well as the conventional option.  ABRSM (The Associated Board of the Royal Schools of Music), Trinity College London and Rockschool are UK based examination boards whose awarded qualifications are accredited and accepted internationally, opening doors for further study in the Music field abroad.

Kunstefeeste en Konserte

 

Musiekleerders word aangemoedig om aan die verskeie openbare konserte en optredes wat jaarliks in ons area plaasvind (soos die jaarlikse Jong Musikante Kompetisie) deel te neem.  Ons musiekleerders neem ook deel en presteer gereeld by plaaslike Eisteddfods.

Blokfluit Ensemble

 

Een van die grootste vreugdes van musiek is om saam met ander mense musiek te maak.  In ‘n ensemble word leerders se musikale ervaring verbreed en musiekmaak word ook ‘n spanaktiwiteit.  Die Blokfluit is ‘n heelwat makliker instrument om aan te leer en ook ‘n goeie basis vir ander orkesinstrumente soos klarinet, saksofoon, dwarsfluit en hobo.  Dit maak dit ook maklik vir kinders om die fundamentele aspekte van musiek aan te leer.  Die Outeniqua Laerskool Blokfluit Ensemble is in 2001 gestig.  Sedertdien het hul verskeie trofeë verwerf vir beste Jnr Ensemble by Eisteddfods.  Leerders span saam om vier- tot ses-stemmige werke aan te leer en aan te bied op sopraan-, alt-, tenoor- en basblokfluite wat dit baie interessant hou vir die jong musikante.

The Red Cross Children’s Hospital (Oncology Section)

 

Once again the contributions of Outeniqua Primary’s parents and learners exceeded all expectations. Many of the families of the kids at the Rooikruis Hospital do not have the financial means to support them while undergoing treatment. Outeniqua Primary donated hundreds of food items, toys, toiletries, games and DVD’s.

Planting a new garden next to the hockey field.

 

This area needed a bit of colour but the soil was extremely hard and barren. A group of  learners worked very hard to turn the soil so that it could be composted and planted. Parents donated plants as well as a beautiful pot which forms a focus point. This area needs further development but will be done this year.

Painting of refuse bins for a litter free school

 

The refuse bins were cleaned and re-painted as they looked a bit shop soiled. Unpainted bins from the sports field were also painted in our school colours. As one of our aims is to upgrade our school environment, we thought that the usage of these bins would create a litter free school!

Birthday and Christmas parties  for the Wikkelwurms at Bethesda.

 

Our learners organized eats and cool drinks for these children and Outeniqua Primary’s parents donated sandwiches that the Wikkelwurms could take home to their families. The highlight of the visit was the interaction between our children and the Wikkelwurms. They ate cupcakes, chatted, played and the little ones were carried around. It was an enjoyable event! It was an enjoyable event!  We have also organized a Christmas party, where the little ones are treated on all kinds of “Christmas eats”, complete with Christmas tree and fairy lights.

Attending a Rotary meeting

 

On invitation a group of Early Acters attended a meeting of the local Rotary Club where they were given a delicious meal and had to give feedback on their activities. This was done through a short powerpoint presentation and the Outeniqua Early Acters were applauded for their initiatives and hard work.

You can only be truly happy when you have discovered the joy of giving.”

Drama

 

‘n Uur van net jouself wees – in die Dramaklas! Hier word gedans, gemimiek, asemgehaal en gespeel en gelag, soms met ‘n traan.Hier ontwikkel vaardighede soos selfvertroue, korrekte asemhaling, speltegnieke en korrekte uitspraak.   Kunstefeeste, opvoerings, spreekkore, Paasfees en Kersfees is maar net ‘n paar van die geleenthede wat daar toe lei dat hierdie leerders se sluimerende talente ontdek word.

Redenaars

 

Redenaars is ‘n baie belangrike faset van die kulurele bedrywighede by Laerskool Outeniqua.  Elke leerder wat belangstel word die geleentheid gebied om deel te neem.  Redenaarskompetisies word kwartaalliks in graadverband aangebied.

Die hoogtepunt op die kalender is ongetwyfeld die Nasionale ATKV Redenaarskompetisie.  Ons leerders presteer uitstekend en dring deur na die halfeindrondte en finale ronde.  Outeniqua Laer het reeds ‘n Nasionale wenner opgelewer.

Scripture Union

 

A group ofl interdenominational learners meet once a week to acknowledge their love for Jesus their Lord and Saviour through praise and worship and short Bible messages. Our atmosphere is relaxed with the emphasis on FUN, while our focus is on bringing honour to our Lord who is the Way, the Truth and the  Life.  SU members also have opportunities to reach out to the community through supporting and/or initiating various projects, such as

 •  Bless-A-Child (Life community Services)
 • Winter Woolie Week

Buitelugopvoeding

 

Buitelugopvoeding vorm ‘n integrale deel van die opvoedingsprogram van Laerskool Outeniqua. Gr 5-leerders besoek De Hoek by Oudtshoorn waar hulle ‘n interessante program volg wat insluit sterrekunde en oorlewing in die veld.  Die gr 7’s besoek Villiersdorp en ons hoofdoelstelling is om aspekte soos liggaamlike opvoeding, geestesweerbaarmaking, leierskapsidentifisering en ontwikkeling, lewenstyle en die Wonder van die Skepping, deel van die leerders te maak. Hierdie uitgangspunt vorm die basis van enige volk se intellektuele lewe.  Hier word die jongmens se ideëveld en horisonne verruim en word hulle geskool in grondige denke en optrede. Sodoende verwerf hulle begrip vir die hoëre sfere van die gees.

Saam met Cicero moet ons beaam: ” ‘n Mens is ryk deur jou gees, nie deur jou brandkluis nie.”

Santam

 

Ontwerp baie belangrike deel van die kuns.  Herwinning van materiale om rokke en bruikbare items te maak.  Daar’s gedurig kompetisies rondom herwinning.  Leerders ontwerp ook hul eie rokke wat ‘n glansgeleentheid is tydens Outeniqua Hoërskool se Wear Art modeparade.

Die Libere stigting het ‘n gemeenskapsprojek “Ontwerp vir werk” vir werklose mense.  Daar is ook ‘n kompetisie en baie van ons leerders se werk word dan deur agente gekoop waar die werk in Kaapstad by die “Design Indaba” uitgestal word.