Supporters Club Form

The prime VISION of the Outeniqua Supporters Club is to cultivate a culture of belonging, unity, support and community interest in which all parents, educators and learners can share in the enrichment. Become part of our dynamic and wonderful OUTIE family.

Die VISIE van Outeniqua Ondersteunersklub is hoofsaaklik om ‘n kultuur van samehorigheid, eenheid, ondersteuning en gemeenskapsbelang te skep, waarin alle ouers, opvoeders en leerders kan deel tot elkeen se verryking. Raak deel van ons dinamiese en wonderlike OUTIE-familie.

Policy / Beleid