Onderriggeld vir 2020 – R11 100.00 per jaar

Alle onderriggeld is verpligtend en vooruitbetaalbaar.
 • Maandeliks : 10 Paaiemente van R1 110.00 elk betaalbaar voor die 7de van elke maand. Eerste paaiement – einde Januarie.
 • Kwartaalliks: 4 Paaiemente van R2775.00 elk. Betaalbaar binne eerste 10 dae van die kwartaal.
 • Jaarliks: 5% Afslag as die volle bedrag voor of op 28 Februarie 2020 betaal word.

Musiekgeld Vir 2020

 • R1350 per kwartaal

Kitaargeld vir 2020

 • R550 per kwartaal

Nasorg vir 2020

 • R550 per maand

Algehele riglyne

 • Elektroniese inbetalings word aanbeveel. Eerste betaling 1 Februarie en laaste betaling 1 November
 • Let daarop asseblief dat u ‘n verwysingsnommer vir u kind by die skool moet kry alvorens u ‘n inbetaling maak.
 • Rekeninge sal maandeliks aan u per hand of per e-pos gestuur word
 • Geen staatssubsidie is vir onderriggeld beskikbaar nie. Slegs ouers wat skriftelik (vorms by skool beskikbaar) by die Beheerliggaam aansoek doen, teen Vrydag, 1 Februarie 2020, sal vir oorweging in aanmerking geneem word vir verminderde onderriggeld. Dit word volgens ‘n glyskaal bepaal.
 • Kaartfasiliteite is beskikbaar.

Bankbesonderhede

ABSA Bank Yorkstraat
Rekening nr. 890 490 565
Takkode: 632005

Finansiës Betalingsbeleid 2020

Finances Policy 2020