Mission and Vision

 

We as educators strive to develop Outeniqua Primary to the school of excellence in the Southern Cape where every learner will be given maximal opportunities to develop in a safe and stimulating school environment. To achieve this Vision, every educator will strive to focus on the following Mission:

 • The rendering of the highest possible academic and cultural achievement from each learner and the cultivation of a positive work ethic.
 • The development of every individual learner’s talents in the sporty and cultural fields.
 • The support of learners socially and emotionally in their journey towards adulthood.
 • To encourage the following amongst every Outeniqua learner: respect for educators and fellow learners, the solving of problems in and outside the classroom; to accept responsibility for their actions; good manners.
 • The effective communication as well as mutual respect between parents and educators.
 • Consistent application of the code of conduct of Outeniqua Primary.

Aanvullend wil ons die volgende aspekte beklemtoon:

 • Ons verseker elke leerder van ‘n veilige en gelukkige omgewing, deur die daarstelling van ‘n gedragskode, ‘n veildigheidsplan wat gereeld hersien en ge-oefen word en ‘n vigsbeleid wat in lyn is met dit wat deur die Onderwysdepartement vereis word.
 • We want each child to develop his or her full potential, and therefore we give more than ample opportunities for learners to develop their entrepreneurial, academic, cultural and social skills. We also provide excellent remedial help and didactic aid within the school. Apart from remedial work done by the class teacher, we also have a full time remedial teacher appointed by the Educational Department.
 • We encourage teacher/ parent/ learner communication. Parents are always welcome at the school. We also have four formal occasions where parents can attend parent evenings to discuss the progress of their children with the class teacher.
 • Ons betrek leerders by die gemeenskap deur op ‘n gereelde basis persone van die gemeenskap in te kry om met hulle te gesels oor minder bevoorregte groepe in die gemeenskap. Leerders word direk hierby betrek by die insameling van byvoorbeeld klere, skoene en geskenkies vir hawelose kinders tydens die Kersgety.

 • Die ontginning van die hoogste moontlike akademiese prestasie van elke individuele leerder en die kweek van ‘n positiewe werketiek.
 • Die ontwikkeling van elke individuele leerder se talente en vaardighede op kkulturele- en sportgebied.
 • Die ondersteuning van leerders, sosiaal en emosioneel, in hul groei tot volwassenheid.
 • Elke Outeniqua leerder aanmoedig om die volgende waardes hul eie te maak: Goeie maniere; Respek vir opvoeders en mede Outeniqua leerders; Weet hoe om probleme, in en buite die klaskamer selfstandig op te los; Altyd verantwoordelikheid vir hul optrede aanvaar
 • Effektiewe tweerigting kommunikasie, asook wedersydse respek, tussen opvoeders en ouers.
 • Die konsekwente toepassing van die gedragskode van Laerskool Outeniqua waar nodig.