Remedial help and didactic aid

We are in the fortunate position that we have a full time remedial teacher, miss D Steyn, appointed by the Western Cape Educational Department to assist those learners with learning problems. Ons het ook ‘n uitstekende leerondersteuning hulpspan wat leerders na skool neem vir ekstra klasse.

Mediasentrum

Die skool beskik oor ‘n moderne mediasentrum wat voorsien in die behoeftes van die leerders om navorsing te doen en leesvaardighede te ontwikkel.  ‘n Voltydse bibliotekaresse onderrig hulle in die gebruik van die mediasentrum en navorsingstegnieke.  Die lokaal beskik ook oor televisie en video fasiliteite.

Rekenaars

Rekenaaronderrig vorm ‘n integrale deel van Tegnologie en ons is trots op ons rekenaarsentrum, toegerus met 42 rekenaars wat deel vorm van ‘n netwerk.  Hier kry leerders die geleentheid om hul rekenaarvaardighede te ontwikkel, te kommunikeer met ander leerders en navorsingsprojekte te doen.  Programme waarmee leerders werk sluit onder andere in die Office Pakket (Word, Excell, Power Point), Cami, Cami Perceptual, Cami Read, Encartat ens.  ‘n Groot skerm televisie word gebruik vir demonstrasies deur personeel.  Die Media- en Rekenaarsentrums is oop in die middae.