PROSPECTUS

Download now

Prospectus

Ons heet u hartlik welkom by

LAERSKOOL OUTENIQUA
Dit is ons opregte wens dat u as ouer(s) en leerder(s) ‘n aangename verbintenis met hierdie skool sal hê.
Ons nooi u vriendelik uit om te deel in al ons aktiwiteite.
SKOOLHOOF EN PERSONEEL

A hearty welcome to

OUTENIQUA PRIMARY SCHOOL
It is our sincere wish that you as parent(s) and learner(s) will have a very happy association with our school.
We would like to invite you to share in all our activities.
PRINCIPAL AND STAFF

Contact Us

Cathedral Street, Box 1086, George, 6530
Tel: 044-8732292
Fax: 044-8734743