ACADEMICS / AKADEMIES

Akademie en Personeel

We are embracing the digital age by phasing in state of the art electronic white boards.   The seven grade 4 classes of 2011 were the first in the school to experience these fully interactive boards that open up a new world of educational opportunities. In 2012 gr 5 (7 classes), and in 2013  gr 6 (7 classes) were equiped with the latest Eduboard technology. At the end of 2013 all the grade 7 classes were equiped with the same Eduboard technology.

Outeniqua Laer spog met ‘n ervare span opvoeders.  Ons personeel vir 2016 is as volg:

Gr 4

Agter E Smit, L Stander, L de Waal, D Loppnow. Voor M Kitching, W du Pisanie, M Erasmus, S JvRensburg

Agter E Smit, L Stander, L de Waal, D Loppnow. Voor M Kitching, W du Pisanie, M Erasmus, S JvRensburg

Gr 5

K Pauw, N Preston, K Hayes, M Engelbrecht, J Mahne. Agter J Boshoff, D Adendorf, J Meyer

K Pauw, N Preston, K Hayes, M Engelbrecht, J Mahne. Agter J Boshoff, D Adendorf, J Meyer

Gr 6

 Voor Student, A Hattingh, Z Potgieter, R Viljoen, S Miles. Agter. A Campher, R Bartie, G Bezuidenhout

Voor Student, A Hattingh, Z Potgieter, R Viljoen, S Miles. Agter. A Campher, R Bartie, G Bezuidenhout

Gr 7

Voor. H Liebenberg, C Kitching, R Reichert, H du Plessis, M Wolmarans. Agter S de Swardt, L Olivier

Voor. H Liebenberg, C Kitching, R Reichert, H du Plessis, M Wolmarans. Agter S de Swardt, L Olivier

Leerondersteuning / Sportorganisering / Kuns / Media

D Steyn Tromp (RO), A du Preez (Sportorganiseerder), L Selzer (Kuns), H Bezuidenhout (Media)

D Steyn Tromp (RO), A du Preez (Sportorganiseerder), L Selzer (Kuns), H Bezuidenhout (Media)

Adjunkhoof

Mnr JG Giliomee Adjunkhoof

Mnr JG Giliomee
Adjunkhoof

Aflosleerkrag

Me M Erasmus, Me Y Venter

Studente

Me KL Hayes, Me D Loppnow, Me E Joubert, Mnr C de Klerk

Musiek

Mnr M vd Walt, Me A Buchholz, Mnr W  van Heerden, Me D vd Vyver, Mnr K Landman

Sekretaresses

A van der Merwe, R van Zijl, A Gie, P Taljaard

A van der Merwe, R van Zijl, A Gie, P Taljaard

Me A Gie, Me P Taljaardt, Me A vd Merwe, Me H Bezuidenhout

Skoolhoof

Mnr Johan Smit Skoolhoof

Mnr J Smit – Skoolhoof

CAPS 2017

Alle leerareas word in Engels medium sowel as Afrikaans medium aangebied.

 • CAPS is not a new curriculum, it is an addition to the NCS (National Curriculum Statement)
 • The emphasis has shifted to achieving more basic skills such as reading, writing and solving maths problems.
 • The same work will be done in all the provinces of SA at the same time.

Subjects will be:

 • English Home Language
 • Afrikaans Eerste Additionele Taal
 • Mathematics
 • Science and Technology (gr 4-6)
 • Social Sciences
 • Life Skills (gr 4-6)
 • Economic Management Science (gr 7)
 • Creative Arts (gr 7)
 • Technology (gr 7)
 • Life Orientation (gr 7)
 • Science (gr 7)

Assessment:Levels  1 – 7:

 • 1:            Not achieved
 • 2:            Elementary Achievement
 • 3:            Moderate Achievement
 • 4:            Adequate Achievement
 • 5:            Substantial Achievement
 • 6:            Meritorious Achievement
 • 7:            Outstanding Achievement

Slaagvereistes gr 4 – 6

 • Kode 4  (50%) in Huistaal
 • Kode 3 (40%) in Eerste Addisionel Taal
 • Kode 3 (40%) in Wiskunde
 • Kode 3 (40%) in enige ander twee vakke

Toeken vir gewigte vir bevordering gr 4 – 6:

 • Jaarpunt word verwerk na 75% en die eindeksamen 25%

Promotion requirements for gr 7

 • Code 4 (50%) in Home Language
 • Code 3 (40%) First Addisional Language
 • Code 3 (40%)  in Maths
 • Code 3 (40%) in any other 3 subjects
 • Code 2 (30%) in any 2 of the remaining subjects

Toeken vir gewigte vir bevordering gr 7:

 • Jaarpunt word verwerk na 40 % en die eindeksamen 60%

Promotion Requirements:

 • Level 4 in Home Language
 • Level 3 in First Additional Language
 • Level 3 in Mathematics
 • Level 3 in any two of the remaining subject

School-Based Assessment (SBA) is a compulsory component of the promotion mark and must be 75%, and the final examination component 25% of the promotion mark.

Tests and exams will cover a large part of the content.  Continuous assessment will take place in term 1 and 3 and in terms 2 and 4 there will be formal exams.

Handboeke

Leerders word voorsien van handboeke in alle vakke.  Ouers en leerders teken vir ontvangs van boeke en verlore of beskadigde boeke moet deur ouers vervang word.

Olimpiades

Leerders kry die geleentheid om deel te neem aan die volgende olimpiades:

Amesa Wiskunde Olimpiade:

Daar neem jaarliks ongeveer 200 leerders aan hierdie olimpiade deel en leerders van ons skool het nog elke jaar geindig onder die top presteerders van die provinsie.  Hierdie toekennings ontvang hulle dan tydens ‘n prysuitdelingseremonie aan die Nelson Mandela Universiteit, PE.

 • Wetenskap Olimpiades
 • Astro Quizz
 • Algemene Kennis

Remedial help and didactic aid

AcademicWe are in the fortunate position that we have a full time remedial teacher, miss D Steyn, appointed by the Western Cape Educational Department to assist those learners with learning problems. Ons het ook ‘n uitstekende leerondersteuning hulpspan wat leerders na skool neem vir ekstra klasse.

Rekenaars

Rekenaaronderrig vorm ‘n integrale deel van Tegnologie en ons is trots op ons rekenaarsentrum, toegerus met 42 rekenaars wat deel vorm van ‘n netwerk.  Hier kry leerders die geleentheid om hul rekenaarvaardighede te ontwikkel, te kommunikeer met ander leerders en navorsingsprojekte te doen.  Programme waarmee leerders werk sluit onder andere in die Office Pakket (Word, Excell, Power Point), Cami, Cami Perceptual, Cami Read, Encartat ens.  ‘n Groot skerm televisie word gebruik vir demonstrasies deur personeel.  Die Media- en Rekenaarsentrums is oop in die middae.

Mediasentrum

Die skool beskik oor ‘n moderne mediasentrum wat voorsien in die behoeftes Mediasentrumvan die leerders om navorsing te doen en leesvaardighede te ontwikkel.  ‘n Voltydse bibliotekaresse onderrig hulle in die gebruik van die mediasentrum en navorsingstegnieke.  Die lokaal beskik ook oor televisie en video fasiliteite.

TOP 10

In elke graad ontvang die Top 10 Akademiese leerders elke kwartaal ‘n balkie vir akademiese prestasie.   Die Top 10 in die Afrikaanse sowel as die Engelse klasse ontvang elk ‘n sertifikaat aan die einde van elke kwartaal.  Top 10 balkies word die einde van die jaar ingehandig, maar ‘n leerder wat ‘n balkie in gr 7 ontvang, kan die balkie hou.

Contact Us

Cathedral Street, Box 1086, George, 6530
Tel: 044-8732292
Fax: 044-8734743