TITLE

DESCRIPTION

At the foot of the Outeniqua Mountains in what is without question South Africa’s most beautiful town, George, you will find Outeniqua Primary School!

logobadge

 

 

Afrikaans- en Engelssprekende leerders vanaf graad 4 – 7 word geakkommodeer. Huidiglik is daar 4 Afrikaanse en 3 Engelse klasse per graad. ‘n Leerdertal van ongeveer 850 word konstant gehandhaaf. Die personeel van 45 is as volg saamgestel: 34 opvoeders, 1 kunsleerkrag, 4 Musiek-leerkragte, 1 Sportbeampte, 1 Leerondersteuning opvoeder en 4 Sekretaresses.

Apart from providing quality academic education, we are also proud that we can give every learner the opportunity to excel in one or more of the following:

 • Orators – up to national level
 • Sport
 • Art
 • Entrepreneurial Skills
 • Computers
 • Drama
 • Choir
 • Ensemble
 • Outdoor Education (gr 5 & gr 7)
 • Land Service
 • Scripture Union
 • Leadership Development
 • Music tuition, guitar lessons, ensemble, keyboard
 • Early Act Club

Home

Contact Us

Cathedral Street, Box 1086, George, 6530
Tel: 044-8732292
Fax: 044-8734743